Disclaimer

De informatie getoond op www.allesvoortaarten.nl, wordt door allesvoortaarten met zorg samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen wij niet voor de juistheid en volledigheid van deze informatie instaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site wordt door allesvoortaarten uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Allesvoortaarten behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft  neem dan contact met ons op.